Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider.

Skui Legekontor består av to fastleger:

Hilde Beate Gudim og Odd Petterson

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.Viktig informasjon

16. mars 2017 kl. 14:53

INFORMASJON ANGÅENDE HENTING/SENDING AV SYKEMELDING MM

Sykemeldinger, henvisninger og annet som er bestilt i løpet av uken og etter avtale skal hentes og som ikke har blitt hentet,  vil bli sendt med post fredag samme uke.

Vi gjør oppmerksom på at det da kommer et ekspedisjonsgebyr på 54,- i tillegg til vanlig takst. For de med frikort/gravide, kun ekspedisjonsgebyr.

22. desember 2016 kl. 13:58

INFLUENSA !

 

Influensaen er nå på full fart og de aller fleste trenger ikke behandling

Symptomer på influensa

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

I mange tilfeller vil det ved influensasykdom først og fremst være aktuelt å behandle symptomene og ikke selve virusinfeksjonen. Paracetamol er et reseptfritt medikament som både virker febernedsettende og smertestillende. Også acetylsalisylsyre kan brukes, men dette anbefales ikke til barn under 12 år.

 

 

22. november 2016 kl. 10:42

MIN HELSE

 www.helsenorge.no

Logg inn for å se dine egenandeler, resepter, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal (pilotområder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

 

https://helsenorge.no/

16. november 2016 kl. 14:11

DR.PETTERSON HAR 50% PERMISJON FRA 18/11-16

Fra og med 18/11-16 går dr. Petterson ut i  50% permisjon.  Maria Ruud Møller går inn som vikar de dagene han er borte.

Dr.Petterson jobber mandag og torsdag og dr.Ruud Møller jobber tirsdag og onsdag.

6. mai 2015 kl. 08:51

VED BEHOV FOR ØYRBLIKKELIG HJELP

Vi gjør våre pasienter oppmerksom på at ved behov for øyeblikkelig hjelp  må vi sette opp time hos den av legene som har ledig kapasitet den dagen.

3. november 2014 kl. 11:04

Angående forespørsler om forsinkelser på kontoret

Vi har veldig mange telefoner med spørsmål om legen er forsinket. 

Dette gjør ventetiden på telefonen enda lenger enn det vi ønsker. Vi anmoder derfor  våre pasienter om å slutte å ringe angående dette og møte opp  til den timeavtalen man har.

15. februar 2011 kl. 11:34

PRØVESVAR

Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser ol. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle normale funn; verken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert.

14. februar 2011 kl. 14:22

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler.
En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste i neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Se på listen som et verdipapir og en livsforsikring! Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

4. februar 2011 kl. 11:44

VENTETID OG FORSINKELSER

Leger og ansatte ved Skui legekontor opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte og kan bidra  til problemer med å nå andre avtaler. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk!

8. oktober 2010 kl. 13:36

Boosterdose difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boostervaksiner) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon er anbefalt for stivkrampe-, difteri- og poliovaksine. Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at også kikhostevaksine nå anbefales jevnlig oppdatert.
Det anbefales å ta boostervaksine mot alle disse sykdommene ca. hvert 10. år. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.
Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, og var tatt i bruk i hele landet i løpet av få år. I tillegg er mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952 (dokumentasjon i vernepliktsbok).
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ta kontakt med oss for å få boostervaksine som anbefalt av Folkehelseinstituttet.