Senteret sitt bannerbilde

SKUI LEGEKONTOR

Velkommen til våre hjemmesider.

Skui Legekontor består av to fastleger:

Hilde Beate Gudim og Odd Petterson

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFORMASJON ANGÅENDE HENTING/SENDING AV SYKEMELDING MM

16. mars 2017

Sykemeldinger, henvisninger og annet som er bestilt i løpet av uken og etter avtale skal hentes og som ikke har blitt hentet,  vil bli sendt med post fredag samme uke.

Vi gjør oppmerksom på at det da kommer et ekspedisjonsgebyr på 54,- i tillegg til vanlig takst. For de med frikort/gravide, kun ekspedisjonsgebyr.

MIN HELSE

22. november 2016

 www.helsenorge.no

Logg inn for å se dine egenandeler, resepter, bestille Europeisk helsetrygdkort, melde bivirkninger, se din kjernejournal (pilotområder) og se dine timeavtaler ved sykehus i Helse Vest-regionen.

 

https://helsenorge.no/

DR.PETTERSON HAR 50% PERMISJON FRA 18/11-16

16. november 2016

Fra og med 18/11-16 går dr. Petterson ut i  50% permisjon.  Maria Ruud Møller går inn som vikar de dagene han er borte.

Dr.Petterson jobber mandag og torsdag og dr.Ruud Møller jobber tirsdag og onsdag.

VED BEHOV FOR ØYRBLIKKELIG HJELP

6. mai 2015

Vi gjør våre pasienter oppmerksom på at ved behov for øyeblikkelig hjelp  må vi sette opp time hos den av legene som har ledig kapasitet den dagen.

Angående forespørsler om forsinkelser på kontoret

3. november 2014

Vi har veldig mange telefoner med spørsmål om legen er forsinket. 

Dette gjør ventetiden på telefonen enda lenger enn det vi ønsker. Vi anmoder derfor  våre pasienter om å slutte å ringe angående dette og møte opp  til den timeavtalen man har.

PRØVESVAR

15. februar 2011

Vi har stor pågang av pasienter som ønsker å få svar på blodprøver og resultat av røntgenundersøkelser ol. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle normale funn; verken pr. brev eller telefon. Legene ser rutinemessig gjennom alle innkomne svar og vil selvsagt ta kontakt ved unormale funn. Hvis prøver/undersøkelser er ledd i en utredning, skal det avtales oppfølgningstime der du vil bli informert.

MEDISINLISTE KAN REDDE LIV

14. februar 2011

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler.
En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste i neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Se på listen som et verdipapir og en livsforsikring! Fortell alle du kjenner at de bør sørge for å få skrevet ut en medisinliste neste gang de er hos legen sin!

VENTETID OG FORSINKELSER

4. februar 2011

Leger og ansatte ved Skui legekontor opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte og kan bidra  til problemer med å nå andre avtaler. Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tilfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi setter av 20 minutter og ber om at man begrenser seg til én problemstilling, maksimalt to hvis begge er enkle. Takk!

Boosterdose difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

8. oktober 2010

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boostervaksiner) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon er anbefalt for stivkrampe-, difteri- og poliovaksine. Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at også kikhostevaksine nå anbefales jevnlig oppdatert.
Det anbefales å ta boostervaksine mot alle disse sykdommene ca. hvert 10. år. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.
Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, og var tatt i bruk i hele landet i løpet av få år. I tillegg er mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952 (dokumentasjon i vernepliktsbok).
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ta kontakt med oss for å få boostervaksine som anbefalt av Folkehelseinstituttet.

NOROVIRUS (omgangsyke)

31. januar 2008

Norovirus betgenes ofte i dagligtale som omgangsyke. Sykdomsfoløpet er ubehagelig, men ufarlig.
Sykdomsperioden kjennetegnes ved kvalme, brekninger, magesmerter, diarè og feber.
Viruset har en inkubasjonstid på mellom 12 og 48 timer og sykdomsperioden varer vanligvis fra et til to døgn.
Sykdommen er svært smittsom og god hånd- og kjøkkenhygiene kan hindre videre smitte. Vær også nøye med rengjøring av stellebord og leker.
Det finnes ingen vaksine eller behandling. Blir du eller barnet ditt sykt, bør du spise lite og ofte og sørge for rikelig, gjerne saltholdig væske for å hindre uttørring. Unngå melkemat.
Barn bør holdes hjemme fra skole eller barnehage i 48 timer etter symptomfrihet.